Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

NACE Rev2 kodu: C.25

Bu bölüm, genellikle statik, sabit bir işleve sahip "saf" metal ürünlerin (parçalar, muhafaza kapları (fıçı, varil vb.), yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine, hareketli parçalarla çalışan, tamamıyla elektrikli, elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır.

Limit

Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir.

Istisnalar

Kapsam dışı olanlar;

Üst kategoriler

Alt

C.25.1: Metal yapı malzemeleri imalatı
C.25.2: Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
C.25.3: Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
C.25.4: Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
C.25.5: Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
C.25.6: Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
C.25.7: Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
C.25.9: Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

Aynı düzeyde Kategoriler

C.20: Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
C.21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
C.22: Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
C.23: Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
C.24: Ana metal sanayii
C.25: Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
C.26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
C.27: Elektrikli teçhizat imalatı
C.28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
C.29: Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

Change language

BG: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
CZ: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
DA: Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
DE: Herstellung von Metallerzeugnissen
EE: Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
EL: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
EN: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
ES: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
FI: Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
FR: Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
HR: Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
HU: Fémfeldolgozási termék gyártása
IT: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
LT: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
LV: Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
MT: Manifattura ta' prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir
NL: Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
NO: Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
PL: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PT: Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
RO: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
RU: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
SK: Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
SV: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
TR: Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı